Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KRUPSKIM MŁYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie) z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie (GOKSiR w Krupskim Młynie): e-mail: goksirkrupskimlyn@onet.pl, tel. 32 284 84 50;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez GOKSiR w Krupskim Młynie zadań statutowych w zakresie inicjowania i organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz w celach promocyjnych i archiwalnych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. odpowiednio: wyrażenia przez Panią/Pana zgody, zawarcia z GOKSiR w Krupskim Młynie umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie przede wszystkim GOKSiR w Krupskim Młynie. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać lub powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania lub powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z instytucjami/podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji przez GOKSiR zadań statutowych, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane, chyba że zapisy powszechnie obowiązującego prawa lub zapisy umowne stanowią inaczej bądź zaistnieje konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR w Krupskim Młynie oraz bycia odbiorcą usług świadczonych przez GOKSiR w Krupskim Młynie. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do organizowania wydarzeń oraz świadczenia usług prze GOKSiR w Krupskim Młynie;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
27
28
29
30
31

Imieniny