Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie


wyniki

Zajęcia pozalekcyjne, podczas których realizowane są cele programu edukacyjnego „BEZPIECZNA GMINA - BEZPIECZNI NA DRODZE”. Jest to program z zakresu wychowania komunikacyjnego skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizowany przy współudziale Gminy Krupski Młyn. Uczestnicy zajęć poznają elementarne zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z bezpieczeństwem na drodze, jak również poznają podstawowe zasady zachowania się w miejscu wypadku i udzielania pierwszej pomocy. Grupa wypracowała do chwili obecnej pełny program konieczny do realizacji celów swojej działalności w formie pisemnej, zdjęciowej oraz filmu video. Ponadto grupa prezentuje się na różnych imprezach gminnych i ponadlokalnych promując w ten sposób również gminę Krupski Młyn. Uczestnicy grupy po okresie cyklicznych zajęć otrzymują świadectwa uczestnictwa w ramach przeprowadzanego sprawdzianu umiejętności merytorycznych udzielania I pomocy w razie nagłych wypadków. W październiku 2007 roku grupa uczestników przyjęła nazwę „Młodzi Ratownicy Zielonej Gminy” i zaopatrzona została w czapeczki z logo grupy, którą młodzi ratownicy noszą przy okazji prezentowania swoich umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobytych na zajęciach. W październiku 2008r. przy okazji otwarcia na terenie gminy Krupski Młyn Miasteczka Ruchu Drogowego, uczestnicy zajęć otrzymali legitymacje Młodego Ratownika Zielonej Gminy. Szczegółowe informacje dotyczące działalności grupy Młodych Ratowników Zielonej Gminy można znaleźć pod linkiem:http://pl-pl.facebook.com/Młodzi-Ratownicy-Zielonej-Gminy-Krupski-Młyn-175782159234868/

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz związanymi z tym ograniczeniami nałożonymi na placówki kulturalne, na chwilę obecną, zjęcia zostają zawieszone do odwołania.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (poniedziałki) w godz. 17.30 – 19.45 - Klub w Ziętku

instruktor prowadzący – Jolanta Michałek (instruktor ratownictwa drogowego PZM)

GŁÓWNY PARTNER
ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ