Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie


wyniki

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie,

ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SPORTU I REKREACJI

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z warunkami konkursu zamieszczonymi na stronach internetowych Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie:

www.krupskimlyn.eu,  www.bip.krupskimlyn.pl  lub  www.goksirkrupskimlyn.pl

oraz o dostarczenie dokumentacji w zamkniętej kopercie do dnia 08.02.2013r.  (liczy się data wpływu) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. sportu i rekreacji GOKSiR w Krupskim Młynie” osobiście lub za pośrednictwem poczty
na adres:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie

ul. Zawadzkiego 3

42-693 Krupski Młyn


krupskimlyn.eu